Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Endelig slutt på «brun bitter»

Vettakollen høydebasseng skal sikre cirka 100.000 Oslo-borgere drikkevann av høyeste kvalitet

16/6/2015

Vettakollen høydebasseng skal sikre cirka 100.000 Oslo-borgere drikkevann av høyeste kvalitet

De er 110 meter lange, 17,5 meter breie, cirka 12 meter høye og rommer 26.000 kubikkmeter vann – nok til å forsyne Oslo-bydelene Vestre Aker og Nordre Aker med vann i 48 timer. Og når de to underjordiske bassengene i Vettakollen tas i bruk i løpet av sommeren 2015, kan opp mot 100.000 innbyggere endelig si farvel til det brune «reservevannet» fra Langlivannet.

– Vannet fra Langli er humoristisk  omtalt som «brun bitter». Det har ikke vært farlig, men har ikke tilfredsstilt kvalitetskravene til drikkevann, sier Steven B. von Hall i HR Prosjekt AS, innleid av Vann- og avløpsetaten for å prosjektstyre arbeidet med bassengene.

Oslo får drikkevann fra Maridalsvannet, nord for sentrum. På grunn av topografien i hovedstaden må vann pumpes fra vannbehandlingsanlegget på Oset til flere bydeler. Pumpestasjonene har imidlertid vært utsatt med hensyn til strøm- og andre driftsbrudd, og dette er grunnen til at Oslo kommune ga grønt lys til to underjordiske fjellreservoarer i Vettakollen. Arbeidet ble påbegynt høsten 2011.


Blå rør

Komplisert

– Det er sprengt ut 120.000 kubikkmeter masse og lagt cirka 5,5 kilometer med rør. I tillegg til fjellhallene er det blant annet drevet en adkomsttunnel opp til de to fjellbassengene og en blindtunnel, sier Von Hall. Han karakteriserer prosjektet som «komplisert».

Det støttes av byggeleder Erik Øyen i OPAK.
– Dette har vært et stort prosjekt med hensyn til omfang og teknisk kompleksitet. Arbeidene har involvert alle fag, fra fjell, støp og elektro til rør og ventilasjon.
Naboskap

Store deler av anleggsarbeidet ble gjort i og nær boligområder, noe som førte til utfordringer.

– Det er utført sprengning og drevet tunnel like ved og under boliger. I tillegg var naboer bekymret med tanke på utkjøringen av så store mengder masser. Miljøaspektet veide også tungt med tanke på at store deler av anlegget ligger innenfor markagrensen, påpeker Øyen.

Han framhever informasjon, dialog og omfattende forberedelser som avgjørende for at arbeidene ble fullført uten større konflikter i de berørte områdene. Det ble heller ikke registrert alvorlige hendelser knyttet til HMS.

Verdensklasse

Overleveringen av anlegget i Vettakollen ble forsinket i forhold til den opprinnelig tidsplanen. Men sluttproduktet er blitt meget bra, understreker von Hall.

– Oslo og Norge har grunn til å være stolt over kvaliteten på arbeidet og de tekniske installasjonene i anlegget. Det kan trygt sies at Vettakollen høydebasseng er et anlegg i verdensklasse.

  • Vettakollen høydebasseng
  • Totalkostnad: 300–350 millioner kroner
  • Anleggsperiode: høst 2011–vinter 2015. Settes i drift sommeren 2015.
  • Byggherre: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
  • Prosjektledelse: HR Prosjekt
Byggeledelse: OPAK
Rådgiver: SWECO
Hovedentreprenør: AF Anlegg

Relevante artikler