Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Disse veggene kan snakke

Omfattende rehabilitering bringer 150 år gammel skolehistorie fram i lyset

18/8/2014

Omfattende rehabilitering bringer 150 år gammel skolehistorie fram i lyset

Veggene i Møllergata skole i Oslo kan snakke. Når elevene rykker inn til høsten, er det i omgivelser som forteller historien om «Norges første moderne folkeskole», bygget i 1861 på det som den gang var en landlig løkke utenfor sentrum av Christiania.

Historien fram i lyset

En omfattende innvendig rehabilitering har gjort opptil 150 års historie synlig igjen. Lag på lag med maling er fjernet fra vegger og originale detaljer og listverk for å finne frem til de originale fargepalettene. Et både krevende og interessant arbeid, bekrefter byggelederne Bjørn S. von der Leyen og Ove Indrelid i OPAK.

Som ansvarlig for byggeledelse har OPAK fulgt opp at historien til hovedbygget fra 1861, utvidelsen fra 1890-tallet og festsalen som ble rehabilitert på 1950-tallet ble bevart best mulig.

– Vi har å gjøre med en fantastisk bygning som er en viktig del av norsk skolehistorie. Samtidig er det krevende å balansere hensynet til det opprinnelige og den fremtidige bruken av bygget, sier Indrelid.

Funksjon og historie

Prosessen med å frede Møllergata skole pågikk parallelt med byggearbeidene, og endringer og nye krav til utførelse er avklart kontinuerlig gjennom cirka 30 møter med arkitekt og byantikvar.

– God kommunikasjon, tålmodighet og prosjektdeltakere med høy kunnskap om eldre byggeskikk og -teknikk har ført til at målet er nådd i de aller fleste henseender, sier von der Leyen.

– Det har vært en krevende prosess, men nå når vi nærmer oss slutten kan vi konstatere at det er funnet gode løsninger i samarbeid med entreprenør, arkitekt, byantikvar og byggherren Undervisningsbygg, sier han.

Utfordringer

Prosjektleder Einar Holstad i Undervisningsbygg sier rehabiliteringen av Møllergata skole har medført mange utfordringer.<– Det er stilt omfattende krav knyttet til fredningen av bygget. Samtidig har OPAK hatt ansvar for å holde tidsfrister og framdrift i prosjektet. Dette er løst tilfredsstillende, og vi har hatt nytte av bidragene OPAK har gitt i prosessen, sier han.

Originale detaljer

Når skolebygget nå står klart, er bygningsmessige detaljer, som de historiske dørene, originalt listverk og brystningspanel samt asfaltbelegget i trappene, eksempler på detaljer som fremhever bygningens historikk. Samtidig skal bygget oppfylle «de fleste» tekniske og funksjonelle krav som stilles til et skolebygg.
– Så blir det spennende for alle aktørene i prosjektet å se hvordan elever og lærere trives i et nyrehabilitert historisk bygg når de rykker inn til skolestart i august, sier Ove Indrelid.

Fakta om Møllergata skole

-Oslos eldste offentlige grunnskole

-Består av over 11.000 kvadratmeter fordelt på fire bygninger

-Skal bygges ut fra to til tre klasserekker og dimensjoneres for 630 elever

-Rehabiliteringen av bygg B og utomhusarealene er ferdig våren 2014.

-Ombyggingen i bygg C starter sommeren 2014.

-Retningslinjer for behandling av fredede og bevaringsverdige kulturminner:

-Mest mulig av eldre deler av bygningen skal bevares

-Inngrep ved vedlikehold og restaurering bør være så små som mulig

-Det er bedre å vedlikeholde enn å reparere

-Det er bedre å reparere enn å skifte ut

-Ved utskifting bør mest mulig av opprinnelige eller eldre bygningsdeler bevares

-Bygningsdeler som skiftes ut bør utføres som en eksakt kopi av originalen

-Det skal brukes tradisjonelle materialer og metoder ved vedlikehold, restaurering og reparasjon

-Det er bedre å føye til noe enn å fjerne opprinelige eller eldre bygningsdeler

-Skjulte deler av bygningen (konstruksjonen) kan være like viktig å ta vare på som synlige flater

-Eldre ombygginger og endringer kan i mange tilfeller være viktige å bevare

-Tilbakeføring til tidligere kjent og dokumentert tilstand kan være aktuelt

-Det beste bygningshistoriske arkivet er bygningen selv

Kilde: Undervisningsbygg

Relevante artikler