Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Bygger en ny by på vannet

Noe stort er på gang i Trondheim

12/5/2014

Noe stort er på gang i Trondheim

Øst for trøndernes hovedstad, mellom sentrum og Ranheim – på en gammel fyllplass av jord og stein, vokser en helt ny bydel fram. Og helt ytterst på odden trenges vannet bort av 600.000 kubikkmeter stein. For hva annet kan nysprengt steinmasse fra tunnelarbeid brukes til, om ikke en kunstig øy?

Slik tenkte eierne av Grilstad fabrikker i Trondheim. Som grunneier inngikk de en avtale med kommunen og Statens vegvesen om å bruke masse fra den nye Strindheimtunnelen til å anlegge en kunstig øy og en ny småbåthavn for Trondheims innbyggere. I tillegg ble det lagt planer for bygging av boliger, næringsbygg og store grøntområder på den gamle fyllplassen. Grilstad Marina var født.

Grilstad Marina

  • Investorer: Jensen Holding (eies av grunneier, Grilstad fabrikker), Koteng Bolig og SpareBank1 Invest
  • Kostnadsramme: 4,5-5 milliarder kroner
  • Tidshorisont: Påbegynt 2011, ferdigstilles cirka 2022
  • Består av 85.000 kvadratmeter boliger fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger samt cirka 110.000 kvadratmeter næringsareal (detaljhandel/kontorer)
  • En kunstig øy anlegges for en ny småbåthavn, boliger og friområder.
  • Etter ferdigstillelse overtas det meste av småbåthavnen samt park- og friområdene av Trondheim kommune.

Størst

Byggeprosjektet er en av de største private utbygginger i Trondheim noensinne. Til sammen omfatter «byen på vannet» 500 mål og er på størrelse med byens sentrum. Når alt er ferdig, etter en byggeperiode på minst elleve år, vil prosjektet ha kostet 4,5-5 milliarder kroner.

– Her jobbes det kontinuerlig, vi har entrepriser som startes opp kontinuerlig, forteller utbyggingssjef Frode Reinaas i Grilstad Marina AS. Prosjektet er delt opp i flere byggetrinn, og mens flere boligområder allerede har lys i vinduene, blir andre klare for innflytting i løpet av de nærmeste årene.

Småbåthavnen skal gi plass til rundt 1000 småbåter, og blir ferdig i 2015. Da overtas det meste av den av kommunen, mens et mindre antall båtplasser forblir i privat eie.

OPAKS rolle

Som et av selskapene som har rammeavtale med Trondheim kommune, vant OPAK flere kontrakter på Grilstad Marina. Rådgivningsfirmaet har blant annet ansvaret for byggeledelse for infrastruktur, opparbeidelse av marinaen, parkanlegg, ledningsnett, broer og gangveier, og arbeidet med disse kontraktene er i ferd med å gå mot slutten.

– Vi er i ferd med å legge siste hånd på verket nå, opplyser byggeleder Gunnar Moen i OPAK. For mens boligbyggingen fremdeles pågår for fullt, har utbygger lagt stor vekt på at utearealene skal ferdigstilles tidlig i prosessen. – Uteanleggene er prioritert i framdriftsplanen, men er også tilgodesett med betydelige midler. For eksempel er den nye Ladestien, som går gjennom området, en perle. Det er også kostet betydelige beløp på beplantning, lekeområder, sandvolley- og basketbaner samt gangstier og -broer, sier Moen.

Han forteller at Grilstad Marina har vært en svært interessant oppgave for OPAK.

Et godt team

– Et prosjekt av denne størrelsen består av en mengde entreprenører og rådgivere. Tidsfrister og økonomiske rammer skal holdes og parallelle delprosjekter samkjøres. Derfor er et godt samarbeid mellom de ulike aktørene avgjørende, sier Moen. – Vi har jobbet tett med prosjektledelsen og andre aktører, og synes vi har vært et godt team.

Frode Reinaas bekrefter at Grilstad Marina AS er svært godt fornøyd med OPAK. Han omtaler selskapet som dyktig og løsningsorientert.

– Evnen til å løse nye problemstillinger underveis, er viktig. Disse vil nemlig alltid oppstå i prosjekt med så mange kontrakter. Samkjøring mellom ulike entrepriser utgjør en stor del av oppdrag av denne typen, og i tillegg er evnen til å forstå hva entreprenører og utbygger ønsker noe av det viktigste en rådgiver kan bidra med. Dette har OPAK løst på en god måte, sier Reinaas.

Han opplyser at OPAKs kontrakt på broer nylig ble utvidet, og at selskapet også skal bistå i arbeidet med å bygge en gangpromenade i tre ytterst mot fjorden.

Relevante artikler