Tromsøbadet

Oppføring av nytt badeanlegg ved Tromsøhallen

Illustrasjoner: Asplan Viak 


Oppdragsgiver

Tromsø kommune

OPAKs rolle
Byggeledelse

Tidsrom
2016-2018

Størrelse
1 720 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 690 MNOK

Entrepriseform
Ikke avklart
(byggherrestyrte sideentrepriser eller generalentreprise)

Fase
Byggefase


Beskrivelse
Oppføring av nytt badeanlegg ved Tromsøhallen, samt opsjon på klartrehall, treningssenter og to ekstra kontoretasjer.

Tomten ligger midt oppå Tromsøya med Tromsøhallen som nærmeste nabo. Anlegget skal dekke behovene til skoler, idretten, funksjonshemmede og øvrig publikum. Prosjektets samfunnsmål er å etablere et fremtidsrettet svømmeanlegg for byens befolkning med ringvirkninger til hele landsdelen.

Etableringen skal bidra til en bedre almen folkehelse og fremme Tromsø som en idrettsby, og som et attraktivt bosted og være en møteplass for byens befolkning og tilreisende.

Anlegget skal ha smarte løsninger som gir lavt energiforbruk og god driftsøkonomi.