SARA (Stjørdal avløps- og renseanlegg)

Oppdragsgiver:
Stjørdal kommune – kommunalteknikk

OPAKs rolle:
Byggeleder og SHA-koordinator utførelse

Tidsrom:
2016 – 2018

Verdi (prosjektkostnad):
Ca. 240 MNOK

Entrepriseform:
Utførelsesentrepriser NS 8405

Fase:
Utførelsesfase

Beskrivelse
Nytt avløpsrenseanlegg for Stjørdal kommune for å øke rensekapasitet for Stjørdal kommune.
Prosjektet var oppdelt i fire entrepriser (utslippsledning, prosess, bygningsmessig og VA).
Bygging av prosessanlegg og servicebygg fundamentert på peler, 2,2 km pumpeledning fra ny pumpestasjon, presset under sjø og vei, offentlig ledningsnett med VA og fjernvarme. Omkobling av eksisterende avløpsnett under drift.