Saksvik RA

Oppdragsgiver:
Malvik kommune – Prosjekt og utbygging

OPAKs rolle:
Byggeledelse og SHA-KU

Tidsrom:
November 2021 – august 2023

Verdi (prosjektkostnad):
Ca. 160 MNOK

Entrepriseform:
Utførelsesentrepriser NS8405

Beskrivelse
Malvik kommune skal rive eksisterende avløpsrenseanlegg i Saksvik, og bygge et nytt på samme tomt, Rønningsvegen 31. I den forbindelse skal det gjøres den del forberedende arbeider i 2021. Dette skal koordineres med at det samtidig skal settes opp ny avløpspumpestasjon på Vikhammer, og etableres midlertidig rensing i Saksvik, i andre entrepriser. Når alt dette er på plass starter riving av eksisterende bygg, grunnarbeider og bygningsarbeider for nytt avløpsrenseanlegg.