Legevakten i Oslo

Vedlikeholds- og utbedringsarbeider ved Legevakten i Storgata 40

 


Oppdragsgiver

Omsorgsbygg Oslo KF

OPAKs rolle
Prosjektledelse

Tidsrom
2013-2016

Størrelse
Bygget består av tre deler:
Legevakten (7 464 kvm)
Kroghstøtten ( 4 828 kvm)
Ambulansebygget

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 232 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Fase
Planleggings- og gjennomføringsfasen


Beskrivelse
Prosjektet omfatter vedlikeholds- og utbedringsarbeider ved Legevakten i Storgata 40.

Oppdraget omfatter oppussing og delvis rehabilitering av Legevaktens bygg for en levetid på 10 år. Arbeidet inkluderer full rehabilitering av operasjonsavdelingen med fem operasjonsstuer der to er i kategori ultrarene (10 Cfu),  oppgradering av tekniske anlegg, generell oppussing av overflater og nytt mottaksområdet. Legevakten er i døgnkontinuerlig drift under hele byggeperioden. Legevakten i Storgata står på byantikvarens gule liste som verneverdig.