Mo i Rana Brannstasjon

Oppdragsgiver:
Avinor Utbygging

OPAKs rolle:
Byggeledelse og SHA-KU

Tidsrom:
September 2019 – August 2020

Verdi (prosjektkostnad):
Ca. 20 MNOK

Entrepriseform:
Totalentreprise NS8407

Beskrivelse
Mo i Rana Lufthavn, Røssvoll. Riving av eksisterende brannstasjon, bygging av ny brannstasjon ca. 500m2. Ny tilkobling til eksisterende VA og ombygging i eksisterende terminalbygg.