Mesterfjellet skole og familiesenter

Å være prosjektleder for 6 000 kvm kunnskapsmasse har vært en inspirerende og spennende oppgave for OPAK

Foto: Various architects 


Oppdragsgiver

Larvik kommunale Eiendom KF (nå Larvik kommune)

OPAKs rolle
Prosjektledelse

Tidsrom
2011-2015

Størrelse
Ca. 6 000 kvm
Riving ca. 5 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 240 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Faser
Alle faser


Beskrivelse
Prosjektet omfatter samlokalisering av Torstrand skole, Byskogen skole og Mesterfjellet ungdomsskole. Nye Mesterfjellet skole rommer 1-10 klasse, familiesenter og åpen barnehage. Skolen er dimensjonert for 500 elever.

Tidligere Thor Heyerdahl videregående skole er revet for å rydde plass til den nye storskolen. Storskolen er et lavenergiprosjekt med fokus på behovsstyrt inneklima.

Å være prosjektleder for 6 000 kvm kunnskapsmasse har vært en inspirerende og spennende oppgave for OPAK.

Ved Mesterfjellet Skole i Larvik viser ferske energimålinger (publisert 04.09.2017) at skolen nå sparer mer enn 342.000 kWh i året, tilsvarende ca. 330.000 kroner i elforbruk i følge gjeldende regler i TEK10, med hybrid ventilasjon. Mesterfjellets hybride løsning benytter motoriserte vinduer med intelligent styring samt mekanisk ventilasjon. Den naturlige ventilasjonen som oppnås med styresystemet til vindusmotorene, brukes det meste av året til både å sikre frisk luft og til kjøling av skolen, mens den mekaniske delen assisterer vinduene i vintermånedene for å utnytte varmegjenvinning i systemet.