Magnus den godes gate 2

Oppdragsgiver
Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund

OPAKs rolle
Assisterende prosjektleder, Byggeledelse og SHA-KU

Tidsrom
2021-2022

Verdi (prosjektkostnad)
25 MNOK

Entrepriseform
Delte totalentrepriser med leverandørprosjektering

Total innvendig rehabilitering inkl alle tekniske fag. Bygget inneholder 42 stk. studenthybler og bygging av 2 nye hybler på loft. Totalt 6 etasjer.

Utfordringer er lite plass for tekniske føringer og trange korridorer. Dette medfører at framdrift må koordineres nøye da himling i korridorer benyttes til teknisk infrastruktur. Sjakt det tilsvarende for vertikale føringsveier for tekniske fag.

Miljømål:
Energieffektivisering – etterisolering av etasjeskille over hybler mot kaldtloft. Bedre luftkvalitet og mindre kostnader på oppvarming med sentralt balansert ventilasjonsaggregat. Styring av varme mhp på temperatur på hybler. Tilleggsvarme med panelovner som stopper når vindu åpnes. Måling av strømforbruk via SD-anlegg.

Fase:
Planlegging, kontrahering og utførelsesfasen