Kampen Omsorg+

Oppdraget omfatter nybygg og rehabilitering av omsorgsboliger

Foto: Kirkens Bymisjon


Oppdragsgiver

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

OPAKs rolle
Prosjekteringsledelse
Prosjektledelse
Byggeledelse

Tidsrom
2010-2012

Størrelse
10 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
300 MNOK

Entrepriseform
Samspillentreprise

Fase
Forfase
Detaljfase
Gjennomføringsfase


Beskrivelse

Oppdraget omfatter nybygg og rehabilitering av omsorgsboliger.

Fra 2009 forfase med skisse/forprosjekt, 2010 for sanerings- og rivearbeider og tomteopparbeidelse. Detalj- og gjennomføringsfase november 2010 til august 2012.

Bygget består av eiendommen Brinken 33-37 som ligger på Kampen bydel. Prosjektet inkluderte riving av bygninger, kildesortering og bortkjøring av rivningsmassene til et godkjent deponi.