Hommelvik avløps- og renseanlegg

Oppdragsgiver:
Malvik kommune – Prosjekt og utbygging

OPAKs rolle:
Byggeledelse og SHA-KU

Tidsrom:
Mars 2018 – mai 2020

Verdi (prosjektkostnad):
Ca. 60 MNOK

Entrepriseform:
Utførelsesentreprise NS8405

Beskrivelse
Nytt avløpsrenseanlegg med pumpestasjon for Malvik kommune.
Vei og gangvei og offentlig ledningsnett. 415 meter med utslippsledning i sjø. Renseanlegg i 2 etasjer med grunnflate på ca. 300 m2.