Høgskolen i Bergen

Nybygg, samt rehabilitering og ombygging av NSBs verkstedshaller på Krohnstad i Bergen som nå har blitt nye samlingslokaler for Høgskolen i Bergen

Foto: Byggeindustrien / hml arkitektur AS


Oppdragsgiver

Statsbygg

OPAKs rolle
Hovedbyggeledelse
SHA-koordinator utførelse
Byggeleder for byggentreprisene

Tidsrom
2010-2015

Størrelse
Ca. 48 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 2,3 mrd. NOK

Entrepriseform
Byggherrestyrte delentrepriser

Fase
Byggefasen


Beskrivelse

Prosjektet omfatter nybygg, samt rehabilitering og ombygging av NSBs verkstedshaller på Krohnstad i Bergen som nå har blitt nye samlingslokaler for Høgskolen i Bergen. Da det i 2001 ble bestemt at tomten skulle huse høyskolen, var kravet at minst to av verkstedshallene skulle bevares. Vinnerutkastet beholdt imidlertid fire, og ga hallene nye oppgaver som bibliotek, studenthus, kantine og idrettsbygg.

Hallene utgjør ikke mer enn ti prosent av høyskolens samlede areal på 51.000 kvadratmeter. Likevel var rehabiliteringen en krevende oppgave ettersom hallene bar preg av dårlig vedlikehold over lengre tid.

– Arbeidet med hallene og uteområdene har vært en spennende oppgave for OPAK. Å bevare, oppgradere og bygge nytt på samme sted er krevende, men her har flere fagfelt jobbet tett sammen på en god og løsningsorientert måte. Nå er vi glade for det gode resultatet, og vi håper og tror at studentene vil trives her, sier hovedbyggeleder Lars Furheim.

OPAK har hatt flere sentrale roller i prosjektet, herunder hovedbyggeledelse, SHA-koordinator for utførelse og byggeledelse for byggentreprisene.