Formidlingsprosjektet Klemenskirken

Oppdragsgiver:
Riksantikvaren – Samfunnsavdelingen

OPAKs rolle:
Økonomi og anskaffelsesrådgiver

Tidsrom:
2018 – 2019

Verdi (prosjektkostnad):
16 MNOK

Entrepriseform:
Delte entrepriser/spesifikke fagleveranser

Beskrivelse
I 2016 skulle et nytt næringsbygg oppføres i en bakgård i Søndre gate 9-11 i Trondheim. Under utgraving av ble det avdekket spor etter en kirke som viste seg å være Olav Haraldssons Klemenskirke. Ruinene og funn fra kirken skulle stilles ut, et samarbeid mellom Riksantikvaren og utbygger. OPAK deltok i rolle som bistand til prosjektleder for å gjennomføre offentlige anskaffelser samt utarbeide budsjett og følge opp økonomi.