FLO Lager Værnes – nytt forsyningsbygg

Oppdragsgiver
Forsvarsbygg

OPAKs rolle
Byggherreombud og SHA-koordinator

Tidsrom
2020-2022

Verdi (prosjektkostnad)
P50: 400 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise med samspill

Nytt lager og forsyningsbygg på Værnes Garnison. Bygget har en størrelse på ca. 15.000 m2 og omfatter en kontordel med et stort antall kontorplasser for ulike avdelinger av Forsvaret, samt tilhørende lagerarealer for materiell og logistikk. Bygget har en tilhørende carport, pumpehus for brannsikringstiltak og større uteareal med parkering.

Miljømål:
Bruk av fornybare energikilder, høye krav til sorteringsgrad, miljøvennlig transport.

Fase:
Kontraherings og utførelsesfasen, inklusiv ferdigstilling og testing

OPAKs rolle som byggherreombud innebærer oppfølging av totalentreprenør og kontrakt, kvalitetssikring og oppfølging under utførelse.