Demenslandsbyen – Bærum kommune

Oppføring av omsorgsboliger for personer med demens på en tomt i Dønskiveien i Bærum

Illustrasjoner: Nordic — Office of Architecture


Oppdragsgiver

Bærum kommune

OPAKs rolle
Byggherreombud
SHA-koordinator for utførelse (KU)

Tidsrom
2015-2020

Størrelse
BRA 16 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 603 MNOK

Entrepriseform
Samspillentreprise

Fase
Fra tidligfase til overtagelse, inkl. reklamasjonstiden


Beskrivelse
Oppføring av omsorgsboliger for personer med demens på en tomt i Dønskiveien i Bærum. Det skal etableres omsorgsboliger som bokollektiv med 136 plasser fordelt på boliger med åtte beboere, etter modell fra de Hogeweyk demenslandsby i Nederland, tilpasset forholdene i Bærum.

I tillegg skal det bygges et sykehjem med 22 plasser i tilknytning til anlegget. Anlegget vil ha fellesareal med ulike funksjoner.