Bybanen i Bergen

OPAK har hatt rollen som SHA-koordinator for utførelse (KU) i forbindelse med tre entrepriser i byggetrinn 3 av utbyggingen av Bybanen i Bergen

Foto: Anniken Mihle / NRK og

Oppdragsgiver
Hordaland Fylkeskommune

OPAKs rolle
SHA-koordinator utførelse

Tidsrom
2013-pågående

Entrepriseform
Delte entrepriser

Prosjektkostnad
(totalt for byggetrinn tre)

Ca. 3,5 mrd. NOK

Beskrivelse
OPAK har hatt rollen som SHA-koordinator for utførelse (KU) i forbindelse med tre entrepriser i byggetrinn 3 av utbyggingen av Bybanen i Bergen.

Utbyggingen av Bybanen er et komplekst byggeprosjekt. Innen 2016 skal det legges syv kilometer skinnegang og bygges syv holdeplasser, seks tunneler og tre broer, i tillegg til en lang rekke prosjekter som inngår i infrastrukturen tilknyttet Bybanen.

Etter hvert som arbeidet med alle entreprisene kom i gang viste det seg av behovet økte. Derfor engasjerte oppdragsgiver to personer i rollen som SHA-koordinator. En KU skal påse at alle spørsmål knyttet til SHA følges opp og gis høy prioritet. Dette skjer gjennom deltakelse på entreprenørenes vernerunder, koordineringsmøter mellom tilstøtende entreprenører, byggemøter og gjennom egne befaringer

Meny