Bybanen i Bergen

OPAK har hatt rollen som SHA-koordinator for utførelse (KU) i forbindelse med tre entrepriser i byggetrinn 3 av utbyggingen av Bybanen i Bergen

Foto: Anniken Mihle / NRK og

Oppdragsgiver
Hordaland Fylkeskommune

OPAKs rolle
SHA-koordinator utførelse

Tidsrom
2013-pågående

Entrepriseform
Delte entrepriser

Prosjektkostnad
(totalt for byggetrinn tre)

Ca. 3,5 mrd. NOK

Beskrivelse
OPAK har hatt rollen som SHA-koordinator for utførelse (KU) i forbindelse med tre entrepriser i byggetrinn 3 av utbyggingen av Bybanen i Bergen.

Utbyggingen av Bybanen er et komplekst byggeprosjekt. Innen 2016 skal det legges syv kilometer skinnegang og bygges syv holdeplasser, seks tunneler og tre broer, i tillegg til en lang rekke prosjekter som inngår i infrastrukturen tilknyttet Bybanen.

Etter hvert som arbeidet med alle entreprisene kom i gang viste det seg av behovet økte. Derfor engasjerte oppdragsgiver to personer i rollen som SHA-koordinator. En KU skal påse at alle spørsmål knyttet til SHA følges opp og gis høy prioritet. Dette skjer gjennom deltakelse på entreprenørenes vernerunder, koordineringsmøter mellom tilstøtende entreprenører, byggemøter og gjennom egne befaringer