Bergen Sentralstasjon Øst

Kontorbygg med 5 meter avstand fra spor 5 på Bergen jernbanestasjon

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

Rom Eiendom

OPAKs rolle
Prosjektledelse

Tidsrom
2011-2016

Størrelse
20 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 400 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise


Beskrivelse
Kontorbygg med 5 meter avstand fra spor 5 på Bergen jernbanestasjon.