Kontraktsrådgiver – Acciona Ghella JV Follobanen EPC TBM

Foto: OPAK AS


Oppdragsgiver

Acciona Ghella

OPAKs rolle
Kontraktsrådgiver

Tidsrom
Mars 2021 – juni 2021

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 12 mrd NOK

Entrepriseform
Totalentreprise EPC

Fase
Gjennomføringsfasen

Beskrivelse
Follobanen EPC TBM er entreprisen for etablering av to 20 km lange jernbanetunneler mellom Oslo S og Ski stasjon.

OPAKs rolle er kontraktsrådgiver, i en videreføring av et tidligere engasjement. Det innebærer i hovedsak kontraktsadministrering mot byggherre (NTKO7), håndtering av endringsmeldinger mot byggherre og ansvar for kontraktskorrespondanse.

Miljømål
Mellom Oslo og Ski blir det direktetog med halvert reisetid på follobanen. Jernbanen er en klimavennlig transportform, og overføring av transporttjenester fra vei, sjø og luft til jernbane er gode klimatiltak.