Overordnet prosjektledelse

  • Prosjektadministrasjon og ledelse av fremdriften i prosjektet
  • Ansvar for anskaffelser og kontrahering av rådgivere og entreprenører som bidrar i prosjektet
  • Utarbeidelse av tilbudsdokumenter, kontrakter og kravspesifikasjoner

Økonomistyring

  • Budsjettering
  • Oppfølging av avvik
  • Usikkerhetsstyring
  • Usikkerhetsstyring på grunnlag av usikkerhetsanalyser

Kvalitetssikring

  • Kvalitetssikring underveis i og ved ferdigstillingen av prosjektet

Referanseprosjekter prosjektledelse

OPAK kan…

… ivareta rollen som Byggherrens representant og Koordinator for prosjektering og utførelse iht. Byggherreforskriften.

OPAK har…

… sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for tiltaksklasse 3.