Voldsløkka skole og kulturhus

8-prallell ungdomsskole med kultursal og kulturstasjon

Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

OPAKs rolle
Prosjektledelse

Tidsrom
2018-2023

Størrelse
14 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 870 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise med tiltransporterte rådgiverkontrakter på ARK, RIBr og LARK

Fase
Alle faser

Beskrivelse
Voldsløkka skole skal bygges til en ungdomsskole med åtte paralleller per trinn for 810 elever og 75 ansatte. Den nye skolen blir på totalt ca. 14.000 kvadratmeter. Skolen skal ha fleksibilitet til å konverteres til en B2U4 skole. Det bygges en kultursal og kulturstasjon med blackbox, dansesal og øvingsrom.

Det verneverdige Heidenreichbygget skal totalrehabiliteres og det skal bygges et nytt skolebygg øst på tomten.

Skoleanlegget har høye miljøambisjoner og skal bygges som Oslos første plusshusskole. Skolen skal stå ferdig til skolestart i 2023, og sklal etter planen ha elever fra Bjølsen skole, som skal omstruktureres til en 1-7-skole, og Tåsen og Berg skoler i Nordre Aker.

Prosjektet er underlagt Oslo kommunes investeringsregime med KS2 og krav i SKOK og særskilte krav fra Kulturetaten.

OPAKs rolle er prosjektledelse med hovedansvar iht. Undervisningsbygg sitt styrings- og kvalitetssystem fra tidligfase, herunder konseptutvikling, programmering av funksjoner for Utdanningsetaten og Kulturetaten, forprosjekt, fremdriftsplanlegging- og styring, økonomi, myndighetshåndtering, styring av brukergrupper og interessenter, kontraheringsstrategi, anskaffelser, rapportering, SHA-BHR, husleieavtaler, oppfølging av prosjektering, risiko, BIM og oppfølging av SHA-arbeid og totalentreprise i gjennomføringsfasen.