Sagene Brannstasjon

Utvendig rehabilitering av det verneverdige bygget til originalt utseende

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

Omsorgsbygg Oslo KF

OPAKs rolle
Prosjektledelse
Byggeledelse
Prosjekteringsledelse

Tidsrom
2008-2012

Størrelse
1 778 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 40 MNOK

Entrepriseform
Generalentreprise

Fase
Gjennomføringsfase


Beskrivelse
Sagene brannstasjon er Oslos eldste brannstasjon. Brannstasjonen ble bygget i 1915, på en tid da brannfolkene kjørte hest og kjerre, noe som naturligvis stilte andre krav til byggets funksjoner enn de forutsetninger som eksisterer i dag. Stasjonen er siden oppføringen ombygget og modernisert flere ganger. Bygget er verneverdig og oppført på Byantikvarens Gule liste. Sagene brannstasjonen dekker distriktet fra Sognsveien til bygrensen nord, videre til Årvoll, Økern og ned til Sofienbergparken.

Brannstasjonen var i drift gjennom byggesaken, men lokalisert i midlertidige lokaler på samme tomt. Utvendig ble fasaden tilbakeført til opprinnelig stand fra 1914, da som var kalkpusset og skurt. Tak ble skiftet ut med ny takoppbygging og ny takstein lik tidligere teglstein. Innvendig ble det gjennomført en total bygningsteknisk oppgradering med innvendige ombyggingsarbeider, elektro, vvs- og tekniske utbedringsarbeider samt generell brannteknisk oppgradering av hele bygget.

Innvendig oppgradering av bygningen og tekniske anlegg til dagens krav. Utvendig rehabilitering innenfor begrensinger gitt i Byantikvarens kategori «gul liste»-bygg.