OPAK Bergen AS

OPAK Bergen AS er et søsterselskap til OPAK AS, OPAK Trondheim AS og Stamhuset AS. OPAK Gruppen er hovedeier og sentrale medarbeidere eier 40 % av selskapet.

OPAKs virksomhet i Bergens-området ble etablert i 1998 og medarbeiderne har erfaring fra entreprenør, rådgiver og byggherre innen alle sektorer for bygg og anlegg, inkludert tekniske fag. OPAK Bergen AS ble fisjonert ut fra OPAK AS sommeren 2018. Fisjonen har vært vellykket med blant annet mer nærhet til kundene, lokalt tilpassede kostnadsstrukturer og tydeligere målretting av ledelsesressursene. Et økende aktivitetsnivå i kombinasjon med en klar resultatforbedring viser at dette var et riktig valg. I Bergen er det for tiden 14 medarbeidere og de har en rekordhøy ordrereserve.  

OPAK Bergen gjennomfører både store og små prosjekt for private og offentlige aktører. Derfor har de god kunnskap og erfaring om markedet i Vest-Norge. Deres viktigste ytelser er: prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, SHA/HMS, KS-rådgiving, miljørådgivning, og tilstandsvurdering. De får solid bistand fra hovedkontoret i Oslo ved behov, med tjenester som usikkerhetsanalyse og leietakerbistand.

Blant de spennende prosjektene OPAK Bergen AS er engasjert i er utbygging av Bybanen, rammeavtale med Universitetet i Bergen og et nybygg for barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssykehus og ulike prosjekter for blant annet DNB Næringseiendom AS og GC Rieber Eiendom AS.

Kontakt oss

Åpningstider
Mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15

Besøksadresse
Solheimsgaten 16 B, 5058 Bergen
Tlf.: 22 51 77 00
firmapost@opak.no

Kontakt:
Daglig leder,
Lars Furheim,
971 68 025,
Send e-post

Referanseprosjekter

Meny