Sluttoppgjør, FDV-dokumentasjon og garanti

Vi utfører kontroll av sluttoppgjøret fra entreprenøren og påser at dette er korrekt og i henhold til avtalen. Vi kontrollerer garantidokumenter for reklamasjonsperioden og FDV-dokumentasjonen.

Registrer din henvendelse!

Du hører fra oss innen kort tid.