Kartlegging, planlegging og forprosjekt

I OPAK har vi rådgivere som er spesialister på alle byggfag og tekniske fag, og som kan bistå med rådgivning i en tidlig fase av alle typer rehabiliteringsprosjekter. De kan for eksempel vurdere behovet for rehabilitering på konkrete konstruksjoner, innhente nødvendige opplysninger og dokumenter, utarbeide fagrapporter inkludert miljøkartlegging, skissere omfanget av prosjektet og utarbeide et budsjett. Dette kan boligselskapet så bruke som beslutningsgrunnlag i den videre prosessen overfor beboerne og i forbindelse med finansiering.

Registrer din henvendelse.

Du mottar en bekreftelse på e-post og hører fra oss innen kort tid.