Byggetiden

Gjennom byggetiden kan vi bistå med

  • å avholde et oppstartsmøte hvor praktiske forhold på byggeplassen etableres i henhold til avtalen
  • å planlegge og gjennomføre byggemøter inkl. å skrive referater
  • å kontrollere den håndverksmessige utførelsen inkl. å utarbeide kontrollrapporter
  • å håndtere avvik og endringer som oppstår
  • å påse at SHA-arbeidet gjennomføres i henhold til avtalen og regelverket
  • å kontrollere og loggføre avdragsfakturaer og påse at de er i samsvar med produksjonen og fremdriften
  • å gjennomføre overtakelse inkl. å utarbeide nødvendige protokoller

Registrer din henvendelse.

Du mottar en bekreftelse på e-post og hører fra oss innen kort tid.