Avslutning

Som avslutning på prosjektet utarbeider OPAK en sluttrapport hvor vi oppsummerer aktivitetene, resultatet og økonomien.

Registrer din henvendelse.

Du mottar en bekreftelse på e-post og hører fra oss innen kort tid.