OPAK Trondheim AS

OPAK Trondheim AS er et søsterselskap til OPAK AS, OPAK Bergen AS og Stamhuset AS, med OPAK Gruppen som hovedeier.

OPAKs virksomhet i Trondheims-området ble etablert i 1997 og medarbeiderne har erfaring fra entreprenør, rådgiver og byggherre innen alle sektorer for bygg og anlegg, inkludert tekniske fag. For å tilpasse fagmiljøene i Trondheim og Bergen til sine respektive markeder og samtidig tilby medarbeiderne lokalt medeierskap, ble OPAK Trondheim AS fisjonert ut fra OPAK AS sommeren 2018. Fisjonen har vært vellykket med blant annet mer større nærhet til kundene, lokalt tilpassede kostnadsstrukturer og tydeligere målretting av ledelsesressursene. Fremover vil sentrale medarbeider bli invitert inn på eiersiden. Et økende aktivitetsnivå i kombinasjon med en klar resultatforbedring viser at dette var et riktig valg. I Trondheim er de for tiden 11 medarbeidere og de har en solid, langsiktig ordrereserve.

OPAK Trondheim gjennomfører både store og små prosjekt for private og offentlige aktører. Derfor har de god kunnskap og erfaring om markedet i Midt-Norge. Deres viktigste ytelser er: Prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, SHA/HMS, KS-rådgiving, miljørådgivning og tilstandsanalyser.

Eksempler på utviklende prosjekter og sentrale kunder er Værnes lufthavn, Metrobuss, SARA Avløpsrenseanlegg, kampflybase Ørland, Granåsen Idrettspark, Statens Vegvesen, Trondheim kommune og Malvik kommune med flere.

Kontakt oss

Åpningstider
Mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.

Besøksadresse
Tungaveien 30, 7047 Trondheim
Tlf.: 22 51 77 00
firmapost@opak.no

Kontakt
Daglig leder
Simen Drogset Børstad
922 33 467
Send e-post

Referanseprosjekter

Meny