OPAK Trondheim AS

OPAK Trondheim AS er et selskap i OPAK Gruppen, som også består av søsterselskapene OPAK Bergen AS, OPAK AS i Oslo og Stamhuset AS. OPAK Gruppen AS er hovedeier. I tillegg er flere sentrale medarbeidere aksjonærer, med en langsiktig målsetning om at medarbeiderne skal eie opp til 40% av selskapet.

OPAKs virksomhet i Trondheims-området ble etablert i 1997 og er en veletablert aktør i Trøndelag. Sommeren 2018 ble OPAK Trondheim AS fisjonert ut fra OPAK AS. Fisjonen var vellykket med blant annet større nærhet til kundene, lokalt tilpassede kostnadsstrukturer og tydeligere målretting av ledelsesressursene. Et økende aktivitetsnivå i kombinasjon med en klar resultatforbedring viser at dette var et riktig valg.

I OPAK Trondheim AS er vi for tiden 10 medarbeidere med bred og variert erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Flertallet av de ansatte har master- eller bachelorutdanning, mens noen har fagbakgrunn med videreutdanning. Vi har en fin kombinasjon mellom erfarne seniorer og dyktige juniorer med ulik bakgrunn fra både byggherre, entreprenør og rådgiver, samt at flere i tillegg har fagbrev. Alderssammensetningen er bred og vi har medarbeidere som er tidlige i 30-årene til de mer erfarne over 60 år.

I OPAK Trondheim jobber vi i all hovedsak med prosjekt- og byggeledelse og gjennomfører prosjekter store og små prosjekter for både offentlige og private aktører. I tillegg tar vi også på oss oppdrag innen anskaffelser, byggelånsoppfølging, SHA-rådgivning, kvalitetsrådgivning og økonomioppfølging i bygge- og anleggsprosjekt.

Vi samarbeider også tett med våre søstre i OPAK Gruppen og kan tilby tjenester som leietakerbistand, usikkerhetsanalyse og tilstandsvurderinger.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre medarbeidere til å bli gode prosjekt- og byggeledere, og prioriterer kurs og videreutdanning, både internt og eksternt. Vårt mål er ikke å bli størst, men vi skal bli best.

Kontakt oss

Åpningstider
Mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.

Besøksadresse
Tungaveien 30, 7047 Trondheim
Tlf.: 22 51 77 00
firmapost@opak.no

Kontakt
Daglig leder
Knut Inge Rye
980 20 385
Send e-post

Referanseprosjekter