Samferdsel

OPAK AS tilbyr i stadig større grad prosjektledertjenester og byggeledelse også til samferdsels- og infrastrukturbyggherrer i Oslo og omegn. I mars 2020 ble en egen enhet for samferdsel etablert. Avdelingen vil ha fokus på følgende tjenester:

  • Prosjektledelse og byggeledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Prosjektstyring (kost og plan)
  • Kontraktsrådgiving
  • SHA-rådgiver, KP/KU

Basis er OPAKs eksisterende tjenestetilbud og faglige ressurser, med solid rådgiverkompetanse innen prosjekt- og byggeledelse, utredning og analyse, supplert med rådgivere med samferdselskompetanse.