Energi- og miljørådgivning

OPAK gjennomfører energi- og miljørådgivning for alle faser av et byggs levetid – helt fra det første stadiet med skisser og plantegninger, frem til avhending. Vi gir råd til våre kunder slik at de kan innfri de miljø- og energikravene som de vil møte både nå og i fremtiden. OPAKs energi- og miljøarbeid skal bidra til en mer miljøeffektiv ressursutnyttelse, samtidig som vi ivaretar lønnsomheten i prosjektet.

Vi tilbyr:

  • Energirådgivning og ENØK-analyser
  • Miljørevisjon av byggeprosjekter
  • Miljøkartlegging og miljøvurdering av bygg
  • Utarbeidelse av miljøoppfølgingsprogram (MOP) og miljøplaner for byggeprosjekter
  • Miljøledelse og innføring av miljøstyringssystemer, som Grønt Flagg, Miljøfyrtårn og ISO 14001:2004
  • Avfallsrådgivning
  • Utarbeidelse av klimagassregnskap

OPAK har egne rådgivere med godkjenningen BREEAM NOR Akkreditert Profesjonell (AP).

OPAK fasiliterer BREEAM NOR prosjekter i hele eller deler av prosjektet. Med fokus på BREEAM NOR på et tidlig stadium oppnår man et kostnadseffektivt prosjekt med en klar miljøprofil. Oppfølging av BREEAM NOR gjennom hele prosjektperioden sikrer at kravene til sertifisering oppnås, og at prosjektet dermed får riktig klassifisering.