2023
Nr. 04-2023 Indekser pr. 15.04.2023
Nr. 03-2023 Indekser pr. 15.03.2023
Nr. 02-2023 Indekser pr. 15.02.2023
Nr. 01-2023 Indekser pr. 15.01.2023

2022
Nr. 12-2022 Indekser pr. 15.12.2022
Nr. 11-2022 Indekser pr. 15.11.2022
Nr. 10-2022 Indekser pr. 15.10.2022
Nr. 09-2022 Indekser pr. 15.09.2022
Nr. 08-2022 Indekser pr. 15.08. 2022
Nr. 07-2022 Indekser pr. 15.07.2022
Nr. 06-2022 Indekser pr. 15.06.2022
Nr. 05-2022 Indekser pr. 15.05.2022
Nr. 04-2022 Indekser pr. 15.04.2022
Nr. 03-2022 Indekser pr. 15.03.2022
Nr. 02-2022 Indekser pr. 15.02.2022
Nr. 01-2022 Indekser pr. 15.01.2022

2021
Nr. 12-2021 Indekser pr. 15.12.2021
Nr. 11-2021 Indekser pr. 15.11.2021
Nr. 10-2021 Indekser pr. 15.10.2021
Nr. 09-2021 Indekser pr. 15.09.2021
Nr. 08-2021 Indekser pr. 15.08.2021
Nr. 07-2021 Indekser pr. 15.07.2021
Nr. 06-2021 Indekser pr. 15.06.2021
Nr. 05-2021 Indekser pr. 15.05.2021
Nr. 04-2021 Indekser pr. 15.04.2021
Nr. 03-2021 Indekser pr. 15.03.2021
Nr. 02-2021 Indekser pr. 15.02.2021
Nr. 01-2021 Indekser pr. 15.01.2021

2020
Nr. 12-2020 Indekser pr. 15.12.2020
Nr. 11-2020 Indekser pr. 15.11.2020
Nr. 10-2020 Indekser pr. 15.10.2020
Nr. 09-2020 Indekser pr. 15.09.2020
Nr. 08-2020 Indekser pr. 15.08.2020
Nr. 07-2020 Indekser pr. 15.07.2020
Nr. 06-2020 Indekser pr. 15.06.2020
Nr. 05-2020 Indekser pr. 15.05.2020
Nr. 04-2020 Indekser pr. 15.04.2020
Nr. 03-2020 Indekser pr. 15.03.2020
Nr. 02-2020 Indekser pr. 15.02.2020
Nr. 01-2020 Indekser pr. 15.01.2020

2019
Nr. 12-2019 Indekser pr. 15.12.2019
Nr. 11-2019 Indekser pr. 15.11.2019
Nr. 10-2019 Indekser pr. 15.10.2019
Nr. 09-2019 Indekser pr. 15.09.2019
Nr. 08-2019 Indekser pr. 15.08.2019
Nr. 07-2019 Indekser pr. 15.07.2019
Nr. 06-2019 Indekser pr. 15.06.2019
Nr. 05-2019 Indekser pr. 15.05.2019
Nr. 04-2019 Indekser pr. 15.04.2019
Nr. 03-2019 Indekser pr. 15.03.2019
Nr. 02-2019 Indekser pr. 15.02.2019
Nr. 01-2019 Indekser pr. 15.01.2019

2018
Nr. 12-2018 Indekser pr. 15.12.2018
Nr. 11-2018 Indekser pr. 15.11.2018
Nr. 10-2018 Indekser pr. 15.10.2018
Nr. 09-2018 Indekser pr. 15.09.2018
Nr. 08-2018 Indekser pr. 15.08.2018
Nr. 07-2018 Indekser pr. 15.07.2018
Nr. 06-2018 Indekser pr. 15.06.2018
Nr. 05-2018 Indekser pr. 15.05.2018
Nr. 04-2018 Indekser pr. 15.04.2018
Nr. 03-2018 Indekser pr. 15.03.2018
Nr. 02-2018 Indekser pr. 15.02.2018
Nr. 01-2018 Eiendomsmarkedet – prisutvikling for kontorlokaler Oslo-området og Norges største byer

2017
Nr. 12-2017 Indekser pr. 15.12.2017
Nr. 11-2017 Indekser pr. 15.11.2017

Nr. 10-2017 Indekser pr. 15.10.2017
Nr. 09-2017 Indekser pr. 15.09.2017
Nr. 08-2017 Indekser pr. 15.08.2017

Nr. 07-2017 Indekser pr. 15.07.2017
Nr. 06-2017 Indekser pr. 15.06.2017
Nr. 05-2017 Indekser pr. 15.05.2017
Nr. 04-2017 Indekser pr. 15.04.2017
Nr. 03-2017 Indekser pr. 15.03.2017
Nr. 02-2017 Indekser pr. 15.02.2017
Nr. 01-2017 Eiendomsmarkedet – prisutvikling for kontorlokaler Oslo-området og Norges

2016
Nr. 12-2016 Indekser pr. 15.12.2016
Nr. 11-2016 Indekser pr. 15.11.2016

Nr. 10-2016 Indekser pr. 15.10.2016
Nr. 09-2016 Indekser pr. 14.09.2016

Nr. 08-2016 Indekser pr. 15.08.2016
Nr. 07-2016 Indekser pr. 15.07.2016
Nr. 06-2016 Indekser pr. 15.06.2016

Nr. 05-2016 Eiendomsmarkedet – prisutvikling for kontorlokaler Oslo-området og Norges største byer
Nr. 04-2016 Indekser pr. 15.04.2016
Nr. 03-2016 Indekser pr. 15.03.2016
Nr. 02-2016 Indekser pr. 15.02.2016

Nr. 01-2016 Indekser pr. 15.01.2016

2015
Nr. 12-2015 Indekser pr. 15.12.2015

Nr. 11-2015 Indekser pr 15.11.2015
Nr. 10-2015 Indekser pr. 15.10.2015
Nr. 09-2015 Indekser pr. 15.09.2015
Nr. 08-2015 Indekser pr. 15.08.2015
Nr 06-07-2015 Eiendomsmarkedet – prisutvikling for kontorlokaler Oslo-området og Norges største byer
Nr 05-2015 Indekser pr. 15.05.2015
Nr 04-2015 Indekser pr. 15.04.2015
Nr 03-2015 Indekser pr. 15.03.2015
Nr 02-2015 Indekser pr. 15.02.2015
Nr 01-2015 Indekser pr. 15.01.2015

2014
Nr 12-2014 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr 11-2014 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området og Norges største byer
Nr 10-2014 Indekser pr. 15.10.2014
Nr 09-2014 Indekser pr. 15.09.2014 
Nr 08-2014 Indekser pr. 15.08.2014 
Nr 06-07-2014 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området og i Norges største byer 
Nr 05-2014 Eiendomsmarkedet – Prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn 
Nr 04-2014 Indekser pr. 15.04.2014 
Nr 03-2014 Indekser pr. 15.03.2014 
Nr 02-2014 Indekser pr. 15.02.2014 
Nr 01-2014 Indekser pr. 15.01.2014 

2013
Nr 12-2013 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn 
Nr 11-2013 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området og i Norges største byer.
Nr 10-2013 Indekser pr. 15.10.2013
Nr 09-2013 Indekser pr. 15.09.2013
Nr 08-2013 Indekser pr. 15.08.2013
Nr 06-07-2013 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området  og i Norges største byer
Nr 05-2013 Eiendomsmarkedet – Prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr 04-2013 Indekser pr. 15.04.2013
Nr 03-2013 Indekser pr. 15.03.2013
Nr 02-2013 Indekser pr. 15.02.2013
Nr 01-2013 Indekser pr. 15.01.2013

2012
Nr 12-2012 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr 11-2012 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området og i Norges største byer
Nr 10-2012 Indekser pr. 15.10.2012 
Nr 09-2012 Indekser pr. 15.09.2012
Nr 08-2012 Indekser pr. 15.08.2012
Nr 06-07-2012 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området  og i Norges største byer 
Nr. 05/2012 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr. 04/2012 Indekser pr. 15.04.2012 
Nr. 03/2012 Indekser pr. 15.03.2012
Nr. 02/2012 Indekser pr. 15.02.2012
Nr. 01/2012 Indekser pr. 15.01.2012

2011
Nr. 12/2011 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn 
Nr. 11/2011 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området og i Norges største byer
Nr. 10/2011 Indeks pr. 15.10.2011
Nr. 09/2011 Indeks pr. 15.09.2011
Nr. 08/2011 Indeks pr. 15.08.2011
Nr. 06-07/2011 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området og i Norges største byer 
Nr. 05/2011 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr. 04/2011 Nøkkeltall for drift av eiendom
Nr. 03/2011 Indeks pr. 15.03.2011
Nr. 02/2011 Indeks pr. 15.02.2011

Nr. 01/2011 Indeks pr. 15.01.2011

2010
Nr. 12/2010 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr. 11/2010 Eiendomsmarkedet – leieprisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området og i Norges største byer
Nr. 10/2010 Indeks pr. 15.10.2010
Nr. 09/2010 Indeks. pr. 15.09.2010
Nr. 08/2010 Konsumindekser pr. 15.08.2010
Nr. 06-07/2010 Eiendomsmarkedet – leieprisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området og i Norges største byer
Nr. 05/2010 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr. 04/2010 Nøkkeltall for drift av næringseiendom
Nr. 03/2010 Indekser pr. 15.03.2010
Nr. 02/2010 Indekser pr. 15.02.2010
Nr. 01/2010 Indekser pr. 15.01.2010

2009

Nr. 12/2009 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr. 11/2009 Eiendomsmarkedet – leieprisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området og i Norges største byer
Nr. 10/2009 INDEKSER PR. 15.10.2009
Nr. 9/2009 Nye leietakere uteblir – kostnadene øker
Nr. 8/2009 Energimerking av bygninger – ny forskrift fra 01.01.2010
Nr. 6-7/2009 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-omådet og i Norges største byer
Nr. 05/2009 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr. 04/2009 Nøkkeltall for drift av næringseiendom
Nr. 03/2009 Energiforbruk – Trender i tiden – Offentlige ordninger
Nr. 02/2009 Katastrofebrannene – Myndigheten er lei av brannslurv
Nr. 01/2009 Usikkerhetsanalyse som verktøy for oppnåelse av prosjektmål!

2008
Nr. 12/2008 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr. 11/2008 Eiendomsmarkedet – leieprisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området og i Norges største byer
Nr. 10/2008 Tilsyn i byggesaker
Nr. 9/2008 Indekser pr. 15.09.08
Nr. 8/2008 Vil klimaforandringer føre til bygge-og vedlikeholdsutfordringer?
Nr. 6-7/2008 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokaler i Oslo-omådet og i Norges største byer
Nr. 5/2008 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr. 4/2008 Nøkkeltall for drift av næringseiendom 2007
Nr. 3/2008 Miljønytt
Nr. 2/2008 Indekser pr. 15.02.08
Nr. 1/2008 Merverdiavgift – et risikoområde for eiendomsselskapene

2007
Nr. 12/2007 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr. 11/2007 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for leier for kontorlokaler i Oslo- området og «Kysten Rundt»

Nr. 10/2007 Prisjusteringsrapport
Nr. 9/2007
Miljøfokus i din virksomhet – et konkurransefortrinn
Nr. 8/2007 OPAK – seminarer
Nr. 6-7/2007 Eiendomsmarkedet – leiepriutviklingen for kontorlokaler i Oslo-området og i Norges største byer
Nr. 05/2007 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr. 04/2007 Nøkkeltall for drift av næringseiendom – dramatisk økning i energikostnadene
Nr. 03/2007 PCB i lysrørarmaturer
Nr. 02/2007 Byggelånsoppfølging
Nr. 01/2007 Skjerpede energikrav i nybygg

2006
Nr. 12/2006 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for boliger i Oslo og omegn
Nr. 11/2006 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for leier for kontorlokaler i Oslo-området og «Kysten Rundt»
Nr. 10/2006 Energiledelse – Et lønnsomt system
Nr. 9/2006 Hva kjennetegner partnering i byggeprosjekter?
Nr. 8/2006 OPAK Seminar
Nr. 6-7/2006 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokal-leier i Oslo- området og «Kysten Rundt»
Nr. 5/2006 Eiendomsmarkedet-prisutvikling for boliger i Oslo og omegn
Nr. 4/2006 Nøkkeltall for drift av næringseiendom
Nr. 3/2006 Tilsyn i byggesaker
Nr. 2/2006 NS8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er kommet
Nr. 1/2006 Seksjonering av bestående bygninger

2005
Nr. 12/2005 Eiendomsmarkedet – prisutvikling for boliger i Oslo og omegn
Nr. 11/2005 Eiendomsmarkedet – prisutvikling for kontorlokal-leier i Oslo-området og «Kysten Rundt»
Nr. 10/2005 Miljøsatsning en del av eiendomsforvaltningen?
Nr. 9/2005 «Deres hus og hotell brenner», er det mitt ansvar…. eller?
Nr. 8/2005 OPAK-Seminar
Nr. 6-7/2005 Eiendomsmarkedet – prisutviklingen for kontorlokal-leier i Oslo-området og «Kysten Rundt»
Nr. 5/2005 Eiendomsmarkedet-prisutvikling for boliger i Oslo og omegn
Nr. 4/2005 Nøkkeltall for drift av næringseiendom
Nr. 3/2005 Energidirektivet for bygninger får betydning for alle
Nr. 2/2005 Miljøfyrtårn – miljøledelse for fremtidens virksomheter
Nr. 1/2005 Nye regler for regnskapsførsel for næringseiendommer