Test-skjema

Kontaktskjema - azure

 • Fylles ut dersom henvendelsen kommer fra firma
 • Oppgi organisasjonsnummer dersom relevant
 • Angi din gateadresse
 • Oppgi ditt postnummer
 • Full ut dersom oppdragsadressen er forskjellig fra din adresse
 • Oppgi poststed for oppdraget dersom den er forskjellig fra din adresse
 • Oppgi telefonnummer du treffes på
 • Oppgi din e-postadresse
 • Oppgi om bygget er en enebolig, leilighet, rekkehus osv.
 • Oppgi antall leiligheter og etasjer som er gjeldende
 • Hvilket år ble bygget satt opp og hvor mange bygg er det snakk om
 • Beskriv hva henvendelsen gjelder (maks 2000 tegn)

 

Prodskjema

Kontaktskjema - azure - prod

 • Fylles ut dersom henvendelsen kommer fra firma
 • Oppgi organisasjonsnummer dersom relevant
 • Angi din gateadresse
 • Oppgi ditt postnummer
 • Full ut dersom oppdragsadressen er forskjellig fra din adresse
 • Oppgi poststed for oppdraget dersom den er forskjellig fra din adresse
 • Oppgi telefonnummer du treffes på
 • Oppgi din e-postadresse
 • Oppgi om bygget er en enebolig, leilighet, rekkehus osv.
 • Oppgi antall leiligheter og etasjer som er gjeldende
 • Hvilket år ble bygget satt opp og hvor mange bygg er det snakk om
 • Beskriv hva henvendelsen gjelder (maks 2000 tegn)