Stamhuset AS

Stamhuset er et ideelt AS og et 100%-eiet datterselskap av OPAK GRUPPEN AS.

Stamhuset er en mulighetsarena som hjelper unge voksne med å bygge kompetanse, arbeidserfaring, nettverk og CV. Gjennom prosjektstillinger, kurs, aktiviteter, undervisning samt veiledning av trygge voksne med fagkompetanse, ruster Stamhuset unge voksne til å komme inn på arbeidsmarkedet.

Selskapet ble etablert i november 2018 og inngikk en 5-årlig leieavtale med Oslo kommune om leie av Ekeberg Hovedgård.

For mer informasjon se vår hjemmeside www.stamhuset.no.