Slik lykkes du med gode kravspesifikasjoner

«Vi i OPAK opplever eksempler når vi i etterkant kommer inn, hvor kravspesifikasjon enten mangler helt eller er uhensiktsmessig. Det kan føre til store praktiske og økonomiske konsekvenser.»

Les mer om hvordan man lykkes med gode kravspesifikasjoner på Næringseiendom (ne.no).