Alternativutredning - Nytt Munch-museum Alternativutredning for Munch-museet i samarbeid med Metier og Arkitektskap Byggeledelse - Nye Deichmanske hovedbibliotek Oppføring av nytt hovedbibliotek for Deichman Byggherreombud og SHA-koordinator - Carpe Diem demenslandsby Bo- og behandlingsenter Prosjektledelse - Lindeberg sykehjem Nytt sykehjem/langtidshjem Byggherreombud og SHA-koordinator - Levre skole Barneskole med idrettshall

Vi opplever for tiden problemer med vår sentralbord. Vi beklager dette! Du kan nå oss på firmapost@opak.no.

OPAK er en kunnskapsbedrift som yter tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene.

Meny