Værnes lufthavn

Diverse oppdrag for Avinor

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

Avinor


Oppdragsnavn
Terminalutvikling 2013

Beskrivelse
Prosjektets hensikt var kapasitetsøkning bagasjeutlevering og sikkerhetskontroll, samt ombygging av utenlandsterminal.

OPAKs prosjekt omfattet utvidelse av eksisterende terminalbygg med ny bagasje hall og ny sikkerhetssjekk.

OPAKs rolle
Byggeledelse

Tidsrom
2012-2013

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 250 MNOK

Oppdragsnavn
Sikkerhets- og lysanlegg

Beskrivelse
Prosjektets hensikt var lukking av forskriftskrav, samt oppgradering av innflygningsinstrumenter og lysanlegg. Forberedelse til kat. 4-rullebane (instrumentlanding ved lavsikt).

OPAKs oppdrag omfattet 150 m forlengelse av rullebanen og taksebanen, flytting av landingsterskel i vest, ny Localizer og Glide Path (innflygningsinstrumenter, komplette nye banelys med LED-teknologi og individuell styring, herunder fortettet senterlys på rullebane (forberedelse til Kat. 4) og komplett baneskilting med LED-teknologi.

OPAKs rolle
Prosjektledelse
Prosjektøkonomi

Tidsrom
2012

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 127 MNOK

Oppdragsnavn
Apron Vest, nye flyoppstillingsplasser.

Beskrivelse
Prosjektets hensikt var kapasitetsøkning flyoppstilling fa 15 til 24 plasser.

OPAKs oppdrag omfattet etablering av flyoppstilling over jernbanen, etablering av tomt for ny commputerterminal, 8 stk flyoppstillingsplasser for kode C-fly (Boeing 737 og tilsvarende) samt en plass for kode D (Boeing 752 og tilsvarende), ny taksebane til området, banebelysning med LED-teknologi og individuell styring, infrastruktur (flystrøm mv.) i teknisk kulvert, av-ising av oppstillingsplassene med fjernvarme, betongareal flyoppstilling: ca. 30 000 kvm og asfaltareal taksebaner og kjøreveier: ca. 42 000 kvm.

OPAKs rolle
Prosjektledelse
Teknisk byggeledelse betong
Teknisk byggeledelse asfalt
Prosjektøkonomi

Tidsrom
2011-2013

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 272 MNOK

Oppdragsnavn
Energisentral

Beskrivelse
Prosjektets hensikt var etablering av sjøvannsbasert fjernvarme for varme og kjøling av lufthavnas bygningsmasse, samt av-ising av flyoppstillingsplasser.
Ca. 10 mill. kWh varme og 4 mill. kWh kjøling.flyoppstilling fa 15 til 24 plasser.

OPAKs oppdrag omfattet sjøvannsinntak, sjøvannsledning, føringsvei under jernbane (rørpressing), varmepumpe sjøvann/vann, biobrensel-brenner og fjernvarmenett.

OPAKs rolle
Prosjektledelse

Tidsrom
2014

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 70 MNOK