Illustrasjon: tegn_3 


Oppdragsgiver
Oslo kommune, Omsorgsbygg Oslo KF

OPAKs rolle
Prosjektledelse

Tidsperiode
2012-2017

Størrelse
Rehabilitering av hovedbygg som var ca. 2 900 kvm
Nybygg: BTA 16 605 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 695 MNOK (P50)

Entrepriseform
Totalentreprise

Fase
Alle faser


Beskrivelse

Prosjektet omfatter planlegging, prosjektering og bygging av 144 sykehjemsplasser, samt seniorsenter og leiearealer for legekontor. Alle utomhusarbeider og infrastruktur. Eksisterende hovedbygg (ca. 2 900 kvm) er bevaringsverdig og står på Riksantikvarens Gule liste. Hovedbygget skal rehabiliteres og ombygges. Riving av ca. 10 000 kvm.

To tilknyttede fløyer, en østfløy og en vestfløy, skal bygges nytt. Det nye sykehjemmet planlegges ferdig i 2016.

Ullerntunet helsehus er Norges mest energieffektive og miljøvennlige sykehjem. Pilotprosjekt i BREEAM-NOR, tilpasset Omsorgsbygg.