Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold er dimensjonert for å dekke behovet for spesialhelsetjenester til en befolkning på ca. 300 000 innbyggere

Illustrasjon: Arkitektgruppen Nytt Østfoldsykehus


Oppdragsgiver

Helse Sør Øst RHF / Sykehuset Østfold

OPAKs rolle
Byggeledelse bygg og teknikk

Tidsrom
2010-2016

Størrelse
85 500 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 8 mrd. NOK

Entrepriseform
Byggherrestyrt sideentreprise

Fase
Byggefasen


Beskrivelse
I forbindelse med rammeavtale med Helse Sør-Øst har OPAK byggeledelse bygg og teknikk for Sykehuset Østfold. Sykehuset har en ny og fremtidsrettet sykehusstruktur med beliggenhet på Kalnes ved Sarpsborg. Sykehuset Østfold er dimensjonert for å dekke behovet for spesialhelsetjenester til en befolkning på ca. 300 000 innbyggere.

I tillegg har Sykehuset Østfold Moss fått flere og utvidede funksjoner. Sykehuset vil de nærmeste årene bli oppgradert for opptil 200 millioner kroner. Arealet i Moss inkl. Mosseporten sykehjem blir ca. 24 000 kvm.