Stemmemyren idrettspark

Diverse utbygging for Stemmyren idrettspark

Foto: OPAK AS


Oppdragsgiver

Bergen kommune, etat for utbygging

OPAKs rolle
Byggeledelse
SHA-koordinator utførelse

Tidsrom
2016-2017

Entrepriseform
General entreprise

Fase
Utførelsesfasen


Beskrivelse
Bygging av garderobeanlegg inkludert diverse rom for media, servering og tribune.

Legging av kunstgress på en bane og omlegging av VA.