Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Oppdragsgiver
Sykehusbygg HF

OPAKs rolle
Prosjektleder: Varme og kjøleanlegg
Prosjektleder: Varmepumper og kjølemaskiner

Tidsrom
2020-2024

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 6 mrd NOK

Entrepriseform
Det er valgt en kontraktsmodell med sidestilte entrepriser der byggherre koordinerer og styrer prosjektet, og de ulike entreprenørene har ansvaret for sinespesifikke leveranser.

Beskrivelse

Prosjektet er inndelt i to hoveddeler; bygging av et akuttsykehus på Hjelset, 19 km øst for
Molde, med tilgrensende arbeider, samt etablering av et spesialisthelsetjenestetilbud i et
fremtidig distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Prosjektleder for kontraktene innen elektro.

Ansvar for kontraktsoppfølging, framdriftsansvar og økonomisk ansvar.
Oppfølging av prosjektering og koordinering mellom
prosjektering og byggeplass.