Saupstadbrua

Oppdragsgiver
Trondheim kommune, kommunalteknikk

OPAKs rolle
Byggherreombud

Tidsrom
2020-2023

Verdi (prosjektkostnad)
Kr. ca. 160 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Bygging av ny 180 m lang gang- og sykkelbru fra Rosten til Saupstad med 200m gang og sykkelsti. Byggetid ca 2,5 år.

Miljømål:
Trondheim kommune legger stor vekt på at bygge og anleggsprosjekt skal prosjekteres, bygges og driftes med minst mulig miljøbelastning.

Dette omfatter for prosjekt Saupstadbrua ;
-Ledelse
-Helse og utemiljø
-Energi
-Avfall
-Arealbruk og økologi
-Forurensning

Prosjektet er en Fossilfri byggeplass. Maskiner skal være elektrisk drevet så langt dette er mulig. Alternativt skal HVO/BTL benyttes. Det er krav til støy og vibrasjoner. Prosjektet har støvkrav og

Fase:
Utførelsesfasen

Opak har rollen som Byggherreombud med stedfortreder for prosjektgjennomføringen.