Sandsli 360

Oppdragsgiver
Selvaag Bolig AS

OPAKs rolle
Byggherrombud, BHR, KP og KU

Tidsrom
2020-pågår

Verdi (prosjektverdi)
Ca. 600 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Beskrivelse
Selvaag Bolig skal bygge 200 leiligheter i Sandsliåsen 57. Prosjektet innebærer rivning av et eksisterende kontorbygg på ca. 8.000 m2 og bygging av et nytt boligprosjekt i 3 byggetrinn med to blokker i hvert. Under blokkene bygges det en sammenhengende garasjekjeller som også inneholder arealer for boder og tekniske rom.