Ranheim skole – ombygging og tilbygg

Oppdragsgiver
Trondheim kommune – Eiendom – utbygging

OPAKs rolle
Byggeledelse og SHA-KU

Tidsrom
Mai 2019 – Oktober 2020

Verdi (prosjektverdi)
Ca. 40 MNOK

Entrepriseform
Utførelsesentreprise NS8405

Beskrivelse
Ombygging av eksisterende skole samt tilbygg for å bedre skolekapasitet. Prosjektet innebar innvendige rivingsarbeider og ombygging av ca. 4000m2 bygningsmasse, samt nytt tilbygg for 1. og 5. trinn, ca. 400m2. Prosjektet ble gjennomført med deler av skole under drift.