Nytt Barne- og ungdomssykehus ved Haukeland Universitetssykehus

Oppdragsgiver
Helse Bergen HF

OPAKs rolle
Byggeleder råbygg/Byggeleder VVS

Tidsrom
2018-2022/23

Verdi (prosjektverdi)
Ca. 3 mrd. NOK

Entrepriseform
NS 8405, delte byggherrestyrte entrepriser

Beskrivelse
Helse Bergen HF bygger trinn 2 av det nye Barne- og ungdomssykehuset («BUS2») ved Haukeland universitetssykehus, med komplett fødeavdeling og funksjoner for barn og unge. Trinn 1 (BUS1) ble ferdigstilt 2016, og inneholder i all hovedsak psykiatri. Prosjektet er den største utbyggingen på Haukeland side byggingen av Sentralblokken på begynnelsen av 80-tallet.

Prosjektet har et samlet bruttoareal på ca. 50.100 m², og grunnflaten i nederste etasje (U3) er ca. 7.500 m². Bygget inneholder tre underetasjer/baseetasjer og fire tangenter (blokker) i varierende størrelse og høyde, fra plan 01 til plan 06, der også plan 01 har mellombygg på inngangsplan. På plan U1 er det også et parkeringsanlegg. OPAK Bergen har to kontrakter på byggeledelse hhv. Grunn- råbygg, tett hus og utomhus-entreprisen, samt byggeledelse for alle VVS-fagene. Pr. juni 2020 er syv av OPAK Bergens medarbeidere involvert i prosjektet. Prosjektet er bygget opp etter LEAN-prinsipper og har høyt fokus på digital samhandling og systematisk ferdigstillelse.