Nyhavn Brygge

Oppføring av 74 leiligheter på Nyhavn Brygge i Bergen


Oppdragsgiver

Selvaag Bolig AS

OPAKs rolle
Byggherreombud
Byggeledelse
SHA-Koordinator for prosjektering og utførelse

Tidsrom
2015-2016

Enheter
74 leiligheter

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 300 MNOK

Entrepriseform
Tre totalentrepriser

Faser
Utførelsesfasen


Beskrivelse
Nyhavn Brygge ligger i strandkanten i Nyhavn, et havneområde fem kilometer nordvest for Bergen sentrum.
Det skal bygges totalt 159 leiligheter hvor OPAK har byggeledelsen for 74 av disse.

Bygget oppføres med modulbaserte enheter produsert i Estland.