Nye Ny-Krohnborg Bydelssenter

OPAKs prosjekt omfattet rehabilitering og nybygg av Nye Ny-Khronborg Bydelssenter

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

Bergen Kommunale Bygg

OPAKs rolle
Byggeledelse
Teknisk byggeledelse

Tidsrom
2010-2013

Størrelse
6 300 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 300 MNOK

Entrepriseform
To generalentrepriser

Fase
Byggefasen


Beskrivelse
Ny Krohnborg skole skal omskapes og videreutvikles til et unikt, kompakt bydelssenter med en moderne kombinert skole, en barnehage, en idrettshall og et kulturhus som hovedelementer i et felles anlegg med utstrakt sambruk og flerbruk.

Det er høye miljø- og energiambisjoner for senteret, i tråd med den øvrige storsatsingen rundt Damsgårdssundet.

OPAKs prosjekt omfattet rehabilitering og nybygg av Nye Ny-Khronborg Bydelssenter.