NVE-huset

«At bygget nå er tilgjengelig for alle og kan smykke seg med energiklasse B taler for seg selv» – NAL

 

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

Norges vassdrags- og energidirektorat

OPAKs rolle
Prosjektledelse
Leietakerbistand

Tidsrom
2008-2011

Størrelse
Ca. 22 000 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 500 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise

Faser
Alle faser


Beskrivelse
Rehabilitering av kontorbygg.

Vi var engasjert av NVE som prosjektleder, med tilhørende rådgivning og prosjektadministrativ bistand. Typiske oppgaver og aktiviteter var:

– kontraktsforhandlinger
– ledelse av prosjektet
– bistand i SG, PG og ulike brukergruppermøter
– deltakelse i leietakermøter og særmøter
– budsjettering og kostnadsoppfølging
– kvalitetssikring og kontroll av planlegging og byggeprosess
– fagrådgivning bygg, teknikk, miljø, sikkerhetsaspekter, datarom mm
– avviks- og endringsoppfølging
– rapportering av bl.a. økonomi, fremdrift og kvalitet
– kvalitetssikring av NVEs egne anskaffelser ( AV-utstyr mm)
– ferdigbefaringer og overtakelse
– arealoppmåling og kontroll

NAL har følgende omtale av prosjektet: «Det delvis fredede NVE-bygget fra 1964 har gjennomgått en total rehabilitering. Resultatet er et elegant eksempel på at hensyn til vern, modernisering, energieffektivisering, miljø og universell utforming er fullt ut kombinerbart – også i et eksisterende fredet bygg. At bygget nå er tilgjengelig for alle og kan smykke seg med energiklasse B taler for seg selv.»