Nittedal ungdomsskole og Rotnesbadet

Foto: OPAK AS


Oppdragsgiver

Nittedal kommune

OPAKs rolle
Prosjektledelse

Tidsrom
2017-2020

Verdi (prosjektkostnad)
270 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise med samspill i forprosjektfasen

Fase
Samspillentreprise med åpen bok


Beskrivelse

Det skal bygges ny Nittedal ungdomsskole som skal ivareta elevtallsveksten på ungdomsskoletrinnet. Skolen skal bygges med en kapasitet på ca. 550 elever. Den eksisterende skolebygningen skal rives for å gi plass for den nye Nittedal ungdomsskole. I tillegg skal det etableres ny svømmehall i tilknytning til skolen. Det legges opp til at skolen skal tas i bruk fra skoleåret 2020/2021. Det skal legges vekt på at det nye bygget er framtidsrettet, og den skal bygges klima- og miljøvennlig.

OPAKs rolle er prosjektledelse hvor ansvarsområdene blant annet er: Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram, brukerprosesser, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføre offentlig anskaffelser, kontrahere samspillsentreprenør, være byggherrens prosjektleder i hele prosjekterings- og byggefasen, administrasjon, rapportering, informasjon, økonomi, fremdriftsoppfølging, funksjonsplaner og ansvarsmatriser, SHA, kvalitetssikring, møter, utarbeide styringsdokumenter samt øvrige nødvendige oppgaver i de forskjellige faser.