Nesodden kommunesenter «Tangenten»

Prosjektet omfattet riving av en eksisterende ungdomsskole og bygging av miljøgate i Nesodden sentrum

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

Nesodden kommune

OPAKs rolle
Prosjektsjef
Prosjektledelse

Tidsrom
2007-2012

Størrelse
BTA 12 600 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
Ca. 350 MNOK

Entrepriseform
Totalentreprise
Samspillentreprise

Fase
Alle faser


Beskrivelse
Nytt kommunesenter med blant annet rådhus, bibliotek, ungdomsarena, ungdomsskole (3-parallell skole) og kulturskole.

Prosjektet omfattet riving av en eksisterende ungdomsskole og bygging av miljøgate i Nesodden sentrum. Under planleggingen var det lagt vekt på utstrakt sambruk mellom de ulike funksjonene, samt å skape en arealeffektiv planløsning i bygget.

Enova har innvilget ca. 900.000 kroner til skolen som er et lavenergibygg.