Nattland oppveksttun

Oppveksttunet har som formål å være vestlandets kompetansesenter for hørselshemmede elever i Bergen kommune